pet crochet

door Kathryn op November 19, 2011 · 0 opmerkingen

pet crochet 300x248 pet crochet

The crochet granny square becomes a sweater for Betty, a San Francisco puppy.

0 opmerkingen