ιστορία βελονάκι

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1937

με Kathryn επί Μάρτιος 6, 2013 · 3 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1937

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει τη σειρά: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1937.

{ 3 σχόλια }

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1936

με Kathryn επί Φεβρουάριος 27, 2013 · 0 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1936

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει τη σειρά: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1936.

{ 0 σχόλια }

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1935

με Kathryn επί Φεβρουάριος 20, 2013 · 9 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1935

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει τη σειρά: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1935.

{ 9 σχόλια }

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1934

με Kathryn επί Φεβρουάριος 13, 2013 · 9 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1934

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει τη σειρά: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1934.

{ 9 σχόλια }

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1933

με Kathryn επί Φεβρουάριος 6, 2013 · 4 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1933

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει τη σειρά: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1933.

{ 4 σχόλια }

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1932

με Kathryn επί Ιανουάριος 23, 2013 · 5 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1932

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει νέα σειρά μου: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1932.

{ 5 σχόλια }

50 Χρόνια πλέκω Ιστορία: 1931

με Kathryn επί Ιανουάριος 16, 2013 · 6 σχόλια

σε Vintage πλέκω

Post image for 50 Years of Crochet History: 1931

Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσει νέα σειρά μου: 50 Χρόνια πλέκω Ιστορία. Σήμερα ψάχνουμε σε βελονάκι στο έτος 1931.

{ 6 σχόλια }