« Ivano Vitali Turns Newspaper Into Crochet Art

crochet knit newspaper dress

crochet knit newspaper dress

2011 Marlene Wedding Dress, made from crochet and knit recycled newspapers by crochet artist Ivano Vitali